Bestuurslid gezocht!

Vooropleiding theater De Noorderlingen is al ruim 30 jaar een opleiding en
theaterhuis in Groningen. Wij bieden talentvolle jongeren tussen de 12 en 21
jaar een meerjarig les- en trainingsprogramma. Daarnaast maken we jaarlijks
meerdere voorstellingen met De Productiegroep. De Noorderlingen staat
onder leiding van artistiek directeur Lotte Lohrengel en wordt structureel
financieel ondersteund door gemeente en provincie Groningen.

 

De Noorderlingen zoekt per zomer 2019:
EEN BESTUURSLID VOOR STICHTING DE NOORDERLINGEN

 

Voorzitter, penningmeester en 3 algemene leden vormen samen het bestuur voor De Noorderlingen.
Het bestuur is divers samengesteld. Bij de bestuursleden is integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel
en een onafhankelijke opstelling ten opzichte van de organisatie van belang. De functie is
onbezoldigd voor een termijn van 3 jaar (maximaal 2 termijnen).

 

De volledige vacature bekijk je hier:

werving algemeen bestuurslid 2019