Lesgroepen

Lesgroepen

Lesgroepen

De opleiding 

Droom jij van een carrière als acteur? Zoek jij een vooropleiding die je belooft dat dát gaat lukken? Dan ben je bij ons op het verkeerde adres! Natuurlijk mag je dromen. En wij begeleiden je graag bij het waarmaken van die dromen. Sterker nog: wij halen alles uit de kast om het beste in jou naar boven te halen. Maar uiteindelijk ben jij zelf verantwoordelijk voor je talent. 

 

Bij De Noorderlingen krijg je geen standaard antwoorden. Bij ons leer je onbegrensd denken, met een onderzoekende mentaliteit en een gedisciplineerde werkhouding. 

 

 

Audities | Herkennen talent

Twee keer per jaar, in juni en in december, houden we audities.  We nemen voor de Intro Groep spelers aan bij wie we talent vermoeden, die gedreven zijn, die zich met lef opdrachten eigen durven te maken en het vermogen hebben om zich verder te ontwikkelen. Na de audities is er een lessenreeks van één avond per week. Vervolgens kijken we of je kan en wil doorstromen naar één van de drie fases van de opleiding. 

 

Lesgroepen

Storm Groep | instroomgroep voor jong basisschool talent 10-12 jaar

Tijd: eén keer per week – schoolseizoen

 

Intro Groep | Ontdekken talent  

Als je bent toegelaten tot de vooropleiding, begin je in de intro groep. Hier ga je aan de slag met de basisvaardigheden van het acteren. Daarnaast maak je kennis met verschillende theatrale vormen en speelstijlen.  

 

  • Open je verbeelding en fantasie.
  • Ontdek vrijheid en onbegrensde mogelijkheden.

Tijd: eén avond per week 

 

Fase 1 | Onderzoeken talent 

Je volgt de ‘basisvaklessen’: improvisatie, teksttoneel, beweging en theatermaken. Je leert verschillende stijlen en technieken van spelen en de spelregels op de vloer. Je onderzoekt je eigen spel-ingang, je noodzaak en bronnen. Samenspel, handelen vanuit impulsen en het drama aangaan in de scène staan centraal.  

 

  • Analyseer, speel en geef vorm aan scènes op de vloer.

Tijd: twee avonden per week 

 

Fase 2 | Verdiepen talent  

De basisvaklessen worden aangevuld met andere specialismen, zoals tekst schrijven of zang. Je traint je flexibiliteit, muzikaliteit, taalgevoel, theoretische kennis en theatraal inzicht. Je ontwikkelt bewustzijn van je instrument en je binnenwereld. Je speelt en maakt vanuit eigen fantasie én vanuit materiaal van anderen. Je onderzoekt de grenzen tussen techniek en overgave en leert kritisch reflecteren en waarnemen. 

 

  • verbreed  je spelpalet, bewegingsidioom en theatraal denken. 

Tijd:  twee avonden per week  

 

Fase 3 | Vormgeven talent  

Ook hier krijg je basisvaklessen, die worden aangevuld met specialismen als camera-acteren of performance kunst. Je werkt aan het schakelen en aansturen van emoties en reproduceren van scènes. Je leert je eigen(wijs)heid inzetten en verhalen vormgeven in theatrale tekens. Zelfstandig werken, kritisch denken en een eigen mening onderbouwen zijn belangrijk. Je leert interpreteren van en betekenis geven aan het werk van anderen en leert je eigen artistieke proces te begrijpen, bevragen en onderzoeken.  

 

  • ontdek wie jij bent en wie jij kunt zijn op het podium 
  • weet wat jij kunt veroorzaken bij medespelers en publiek  

 

Productiegroep | Tonen van talent  

De Productiegroep is de laatste fase van de opleiding. De meest getalenteerde jongeren die hun middelbareschooldiploma hebben gehaald en die van theater hun beroep willen maken, werken een jaar lang als een professioneel theaterensemble. Dit gebeurt onder leiding van inspirerende regisseurs en makers uit het werkveld.  

 

‘Het wezen van theater bestaat uit het eeuwenoude recept van speler – kijker. Het eindresultaat van onze voorstellingen ligt niet alleen in wat er op de vloer getoond wordt, maar juist in de verbeelding van het publiek. De inbreng van elke kijker is anders en samen met wat er op de vloer gebeurt, ontstaat de werkelijke theaterbelevenis.’ 

regisseur Erik Vos

 

Tijd: 4 dagen in de week, speel-, montage- of trainingsdagen.

 

Meten = weten                                                                                                                                     

Ontwikkeling moet je blijven volgen, voeden en bijtijds bijsturen. Dat is de verantwoordelijkheid van ons als opleiding, maar zeker ook van jou als jonge podiumkunstenaar. Ieder half jaar evalueren we daarom samen jouw ontwikkeling. Dit kan soms ook betekenen dat je niet kan doorstromen omdat we te weinig groei bij je zien.  Het spel tussen docent, leerling en de spelers onderling maakt dat jij uitgedaagd wordt, je kunt ontwikkelen en leert wat jou bijzonder maakt in dit vak.  Na een evaluatie worden groepen soms opnieuw ingedeeld. Ook wordt het lesaanbod halfjaarlijks op maat aangepast. Daarin is volop ruimte voor jouw eigen ontwikkel en werkpunten. 

 

Ben jij een Noorderling?

Doe Auditie