De Noorderlingen heeft een vertrouwenspersoon!

 

 

Hoi, mijn naam is Alice Faber, sinds kort vertrouwenspersoon van De Noorderlingen. Ik ken De Noorderlingen goed door mijn jarenlange ervaring als algemeen bestuurslid. In december 2020 ben ik met deze functie gestopt om mij voor te bereiden op mijn nieuwe rol als Vertrouwens Persoon Ongewenste Omgangsvormen. Dit betekent dat medewerkers, spelers en ouders mij in vertrouwen kunnen benaderen wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hiervoor volgde ik een opleiding bij het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen.

 

 

Waarom is een vertrouwenspersoon belangrijk?

We leven in een samenleving waarin er steeds meer aandacht is voor zaken die vroeger onder het vloerkleed geveegd werden. De toneelwereld en opleidingsinstituten zijn daarin helaas geen uitzondering: ook hier vond (en vindt nog steeds) grensoverschrijdend gedrag plaats. Gelukkig zijn we inmiddels wakker geworden (denk aan de ‘me too’ beweging) en worden er steeds meer vertrouwenspersonen aangesteld.

 

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een veilige plek voor jongeren om te leren en voor medewerkers om te werken. Ik ken mijn taken, mijn plichten, de procedures en biedt een luisterend oor. We bewandelen de officiële route. Dat betekent dat ik vanaf nu de aangewezen persoon ben binnen De Noordelingen waarbij mensen terecht kunnen wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

 

Wat is ongewenst gedrag eigenlijk?

  1. Intimidatie: het gedrag van een persoon beïnvloeden door hem/haar/hen angst aan te jagen door te dreigen met negatieve gevolgen. Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld lichamelijk geweld betreffen, maar ook andere negatieve/vervelende gevolgen zijn denkbaar.
  2. Seksuele intimidatie: enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
  3. Agressie en geweld: voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.
  4. Pesten: alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een of meerdere personen gericht tegen iemand die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag.
  5. Discriminatie (direct of indirect onderscheid maken): alle gevallen waarin iemand op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie is of zou worden behandeld. De andere wijze van behandeling vindt plaats op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, uiterlijke kenmerken, genderidentiteit, nationaliteit/afkomst, seksuele oriëntatie, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of chronische ziekte.

    Ook is er sprake van discriminatie wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen van of met een bepaalde godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, genderidentiteit, nationaliteit, seksuele oriëntatie, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of chronische ziekte in het bijzonder treft.

  6. Belaging/stalking: het op hinderlijke wijze contact opnemen en/of opzettelijk en willens en wetens herhaaldelijk achtervolgen, waardoor de persoon zich niet meer veilig voelt. Het achtervolgen en structureel lastig vallen kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld fysiek of via Social Media dan wel andere communicatiemiddelen.

Hoe kan ik je spreken?

Je kunt me bereiken door een mail te sturen naar vertrouwenspersoon@denoorderlingen.nl (deze probeer ik zo snel mogelijk te beantwoorden, uiterlijk binnen drie werkdagen). Als vertrouwenspersoon bied ik een luisterend oor, geef ik advies en leg ik de procedure uit wanneer het tot een formele klacht komt. Ik heb geheimhoudingsplicht, dit betekent dat ik nooit zonder jouw toestemming je klacht met anderen zal bespreken.

 

Wat is een formele klacht?

In sommige gevallen leidt de tussenkomst van de vertrouwenspersoon niet tot de gewenste oplossing. In dat geval kan er een formele klacht worden ingediend. De rol van de vertrouwenspersoon verdwijnt dan naar de achtergrond. Er wordt een andere route gekozen.

Bij een formele klacht legt het bestuur van De Noorderlingen de klacht voor aan de externe klachtencommissie van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen.